• semestr:14 września 2022 r.
  – spotkanie informacyjne

  14 września 2022 r.
  – spotkanie Klasowych Rad Rodziców
  z Dyrektorem Szkoły o godz. 18.15

  9 listopada 2022 r.
  – spotkanie i konsultacje

  21 grudnia 2022 r.
  – spotkanie i konsultacje
  (informacje o ocenach prognozowanych
  i zagrożeniach oceną niedostateczną)

  18 stycznia 2023 r.
  – wywiadówka

  II semestr:

  29 marca 2023 r.
  – spotkanie informacyjne

  17 maja 2023 r.
  – spotkanie i konsultacje
  (informacje o ocenach prognozowanych
  i zagrożeniach oceną niedostateczną)