• HARMONOGRAM SPOTKAŃ Z RODZICAMI W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

  I semestr:

  7, 8, 9 września 2021 r.
  – spotkanie informacyjne

  3 listopada 2021 r.
  – spotkanie i konsultacje

  20, 21, 22 grudnia 2021 r.
  – spotkanie i konsultacje
  (informacje o ocenach prognozowanych
  i zagrożeniach oceną niedostateczną)

  26 stycznia 2022 r.
  – wywiadówka