Zebrania i konsultacje

klasy 1-3 godzina 17:00, klasy 4-8 godzina 17:30

13.09.2023

8.11.2023

10.01.2024 – informacje o ewentualnych zagrożeniach ocenami niedostatecznymi I semestr

14.02.2024 – informacje o wynikach I semestru

27.03. 2024 – konsultacje

8.05.2024 – informacje o ewentualnych zagrożeniach ocenami niedostatecznymi końcoworocznymi