Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 97 im. Jana Brzechwy informuje, że  zostało wszczęte postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Sukcesywna dostawa produktów spożywczych dla potrzeb Szkoły Podstawowej nr 97 im. Jana Brzechwy we Wrocławiu w roku 2022”.

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/2e02058e-28dc-43c3-948a-85ac34201737

 

Sukcesywna dostawa produktów spożywczych dla potrzeb Szkoły Podstawowej nr 97 im Jana Brzechwy we Wrocławiu w roku 2021