W skład prezydium Rady Rodziców w roku szkolnym 2020/20201 wchodzą następujące osoby:

  1. Marzena Wolny – pełniąca funkcję przewodniczącej;
  2. Maja Kulicka – pełniąca funkcję sekretarza;
  3. Magdalena Płocka – pełniąca funkcję skarbnika.

Kontakt do Rady Rodziców: rr.sp97@gmail.com

Nr konta bankowego Rady Rodziców SP97:
Santander Bank Polska S.A. 20 1090 2398 0000 0001 1803 8813