W roku szkolnym 2018/2019 Radę Rodziców SP 97 reprezentują:

  1. Marzena Wolny – jako przewodnicząca,
  2. Małgorzata Zygadło – jako zastępca przewodniczącej,
  3. Agnieszka Paul-Mikłowska – jako skarbnik oddziałów gimnazjalnych,
  4. Konrad Bąk – jako skarbnik oddziałów 0-8 szkoły podstawowej,
  5. Bogumiła Michalczyk – jako sekretarz.

Kontakt do Rady Rodziców:

rr.sp97@gmail.com

Nr konta bankowego Rady Rodziców SP97:

Santander Bank Polska S.A. (dawniej Bank Zachodni WBK)
20 1090 2398 0000 0001 1803 8813