W skład prezydium Rady Rodziców w roku szkolnym 2022/2023 wchodzą następujące osoby:

  1. Marzena Wolny – przewodnicząca
  2. Anna Kotowicz – zastępca przewodniczącej (klasy 4-8);
  3. Joanna Lisiewicz – zastępca przewodniczącej (klasy 1-3);
  4. Marcin Czajkowski – skarbnik;
  5. Agata Gaczyńska – sekretarz.
  6. Kontakt do Rady Rodziców: rr.sp97@gmail.com

Nr konta bankowego Rady Rodziców SP97:
Santander Bank Polska S.A. 20 1090 2398 0000 0001 1803 8813