Przypominamy!!!
W dniu 10 listopada nie będzie lekcji – dzień ten został odpracowany w dniu 25 października 2014 r.
Dla dzieci rodziców pracujących w tym dniu czynna będzie świetlica i zerówka, nie będzie wydawany obiad.
W związku z powyższym prosimy o wcześniejsze zgłoszenie obecności dziecka wychowawcom klas w szkole, co ułatwi zorganizowanie opieki nad dziećmi.