Nasza szkoła bierze udział w projekcie „Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zaburzeń psychicznych, w tym depresji oraz zapobieganie samobójstwom dla dzieci i młodzieży na terenie województwa dolnośląskiego” dla dzieci i młodzieży w wieku 10-19 lat.