W związku ze zmianą przepisów informujemy, że aby legitymacja szkolna była ważna należy umieścić numer PESEL dziecka na drugiej stronie legitymacji wraz z pieczęcią urzędową szkoły. W przypadku ich braku legitymacja będzie nieważna i nie będzie uprawniała do korzystania z ulgi przy przejazdach środkami transportu zbiorowego komunikacją miejską i komunikacją kolejową.

legitymacje szkolne – informacja