Jak wiadomo, taniec podczas przerwy jest doskonałą formą kontynuacji lekcji muzyki. Może być również doskonałą rozgrzewką przed sprawdzianem np. z…