Nasi uczniowie: Wojciech Orański i Paweł Lubczański reprezentowali nas 10 V 2016 w finałowej części konkursu przyrodniczego: Młodzi Odkrywcy. Znaleźli się wśród 10 najlepszych zespołów, które przeszły poprzednią rundę. W finale należało wykonywać doświadczenia chemiczne i dokonywać ich analizy. Należy podkreślić, ze był to jedyny zespół z klasy piątej. Pozostałe tworzyli szóstoklasiści. Gratulujemy dobrego udziału.

fotografie