Zapraszamy klasy ósme do udziału w konkursie historycznym o tytuł:

MISTRZA HISTORII W ROKU SZKOLNYM 2019 – 20

Dotyczy on wiadomości i umiejętności od klasy czwartej do ósmej.

Termin: 19 III 2020, godz. 13:40.

Zgłoszenia do 18 III

Dwie najlepsze osoby będą reprezentowały szkołę podczas:

XVI WROCŁAWSKIEGO KONKURSU HISTORYCZNEGO (29 IV 2020)