Zapraszamy klasy szóste do udziału w konkursie historycznym o tytuł:

MISTRZA HISTORII W ROKU SZKOLNYM 2016-17

Dotyczy on wiadomości i umiejętności z klasy czwartej,  piątej i szóstej.

Termin: 11 IV 2017, 13:40 – 14:40

Zgłoszenia do 10 IV

Dwie najlepsze osoby będą reprezentowały szkołę podczas:

WROCŁAWSKIEGO KONKURSU HISTORYCZNEGO (20 IV 2017)