Przeznaczony dla uczniów klas IV -VIII

Termin konkursu: 15 czerwca, 7 lekcja, parter po stronie gimnazjum.

Każda klasa może wytypować 2 reprezentantów. Zgłoszenia przyjmowane są do 15 czerwca.

Podczas konkursu, samolot należy wykonać  samodzielnie z papieru otrzymanego od nauczyciela w formacie A4, minimalna szerokość końców skrzydeł 11 cm,  minimalna długość 15 cm. Bez klejenia i dodatkowych elementów.

Dwie konkurencje liczone łącznie: długość lotu oraz precyzyjne lądowanie.

Szczegóły u opiekuna samorządu.

Zapraszam

Robert Chmielowski