Za nami wizyta w przedszkolu KINDER JAGODNO. Nasi uczniowie zaprezentowali grupie 6-latków swoje umiejętności z zakresu pierwszej pomocy. Przedszkolaki dowiedziały się jak powiadomić odpowiednie służby w razie zagrożenia, jak ułożyć osobę poszkodowaną w pozycji bocznej bezpiecznej oraz jak wykonać resuscytację krążeniowo-oddechową. Dzieciaki z chęcią ćwiczyły i brały czynny udział w pokazie.