Już jest! Przywitała nas co prawda pochmurnym niebem i dżdżystą pogodą, ale 21 marca – jak co roku- wiosna zawitała w nasze progi. Z powodu przejściowego deszczu uczniowie nie mogli przywitać jej na szkolnym dziedzińcu, ale za to wyposażeni w wiosenne, kwiatowe kapelusze, zrobili to na szkolnym korytarzu, tworząc wiosenne dywany i dekorując kwiatami i wstążkami lekcyjne sale. Nic tylko zanucić: „Wiosno, wiosno, wiosno ach to ty!”.

Zobaczcie sami.