W ramach projektu szkoła oferuje uczniom wiele atrakcyjnych, bezpłatnych wyjść do miejsc kultury i rozrywki na terenie miasta Wrocławia. Uczniowie odkrywają swoją „Małą Ojczyznę” uczestnicząc w interaktywnych i interdyscyplinarnych zajęciach prowadzonych przez specjalistów i nauczycieli naszej szkoły. Nasze stałe propozycje edukacyjne to:

Zajęcia edukacyjne w Multicentrum
Zajęcia edukacyjne w ZOO
Zajęcia edukacyjne w Ekocentrum
Zajęcia edukacyjne w Centrum Poznawczym – Wrocławska Hala Stulecia
Zajęcia edukacyjne w Humanitarium
Zajęcia edukacyjne w ramach Dolnośląskiego Festiwalu Nauki
Zajęcia edukacyjne we wrocławskich muzeach
Edukacja filmowa w ramach programu Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej w kinie Helios
Zajęcia edukacyjne w różnych miejscach kultury w ramach działalności Koła Omnibus
Zajęcia edukacyjne w służbach ratowniczych w ramach projektu „Bezpieczny Dolnoślązak” i działalności Kółka Młodego Ratownika.
Wyjścia na mecze Gwardii
Zajęcia edukacyjne „Wrocławskie spacery” w ramach projektów edukacyjnych realizowanych w klasach 4-6: „Szlakiem wrocławskich krasnali” – kl.4; „Średniowieczny Wrocław” – kl.5; bieg patrolowy pod hasłem „Moje miasto znam, udowodnię to wam!”-kl.6; „Edukacja w Miejscach Pamięci, Ścieżki Kulturowe – Dzielnica Wzajemnego Szacunku” – kl. 5

zdjęcia z ubiegłorocznej realizacji projektu

PROJEKT