Apel podsumowujący I semestr,  29 stycznia 2016 r.

W piątek, 29 stycznia 2016 r.,  odbył się apel na zakończenie pierwszego semestru. Uczniowie z małego samorządu przypomnieli wszystkim najważniejsze wydarzenia,
jakie miały miejsce w szkole, jak i zajęcia edukacyjno-kulturalne, jakie miały miejsce
w naszym mieście, a w których brały udział poszczególne klasy. W szczególny sposób zostali wyróżnieni uczniowie, którzy odnieśli sukcesy w konkursach i zawodach sportowych.
Na zakończenie apelu Pani Dyrektor życzyła wszystkim udanego i bezpiecznego wypoczynku w czasie ferii zimowych oraz dużo zapału w zdobywania wiedzy.

fotografie