23 IX to już ostatnia nasza wizyta na uczelni wyższej w ramach tegorocznego festiwalu . Klasa VIa i IVa uczestniczyły w zajęciach: Eko-Zadania w Eko-Instytucie, zorganizowane przez Wydział Inżynierii Środowiska na Politechnice Wrocławskiej. Były doświadczenia, w których braliśmy aktywny udział i po każdej części była szansa na nagrody, za dobre odpowiedzi na pytania dotyczące omawianych zagadnień.

fotografie