Młodzi ratownicy z SP 97 wzięli udział w pokazie udzielania pomocy resuscytacji  krążeniowo-oddechowej.