Nasz Dar Serca Czyli Szlachetne Paczki pojechały do wychowanków Domu Dziecka Jutrzenka w Bardzie Śląskim. Jest to akcja, którą  od 1993 roku zainicjował i prowadzi pan Jerzy Kozyrski z naszymi uczniami. Już kolejne pokolenia dzieci i rodziców czynią dobro.