Za pieniądze zebrane dzięki wspólnym akcjom dzieci, rodziców, nauczycieli i dofinansowaniu przez Radę Rodziców zakupiliśmy ławki i pufę do szatni szkolnej. Dziękujemy jeszcze raz wszystkim zaangażowanym w zdarzenia organizowane w szkole.