Podsumowanie osiągnięć w konkursach klas IV-VI

Podczas apelu wręczyliśmy wiele dyplomów i nagród za osiągnięcia z całego roku.