5 czerwca 2017 r. w klasie 3a obchodziliśmy Święto Rodzinki. Tradycyjnie były wiersze i piosenki, ale nie tylko… Dzieci zatańczyły walca wiedeńskiego, zaś gwoździem programu był występ chłopców do muzyki z „Jeziora łabędziego”. Na zakończenie uczniowi wraz ze swoimi rodzicami zatańczyli taniec grecki. Imprezę należy uznać za udaną.