Poniżej w załączniku listy uczniów.

Przyjęci

Nieprzyjęci