Po trzech latach uczniowie klasy 6a pożegnali się z Ogólnopolskim projektem grantowym, którego celem było podniesienie kompetencji kadry dydaktycznej oraz aktywizacji młodzieży uzdolnionej informatycznie.

Dzięki realizacji projektu uczniowie mieli możliwość rozwoju zainteresowań z zakresu algorytmiki i programowania. Podczas trwania projektu uczniowie uczyli się programować w języku Scratch, Phyton. Wielkim wyzwaniem było „oswajanie robotów”- nie tylko tych zasilanych energią elektryczną, które dostarczyło wiele emocji. Podczas zajęć rozwijaliśmy także kompetencje matematyczne- rozgrywane były turnieje gier planszowych m.in. Remik liczbowy, Minecraft.

Jako podsumowanie projektu upiekliśmy pizzę (po raz kolejny staraliśmy się „uzasadnić”, że przepisy kulinarne nie są algorytmami) oraz zrealizowaliśmy wyzwanie Marshmallow challenge.

Kilka ujęć fotograficznych