Dzień 14 X to Święto Edukacji Narodowej.

Tego dnia nie będzie lekcji, zostanie zorganizowana opieka dla dzieci.

Proszę o odwoływanie obiadów do czwartku 13 X, jeżeli dziecka nie będzie w tym dniu w szkole.