Zdrowych, spokojnych i radosnych Świąt Bożego

Narodzenia, czasu spędzonego z Rodziną w świetle

choinki, spełniania marzeń i miłości

w ten wspaniały, magiczny czas

oraz wszelkiej pomyślności w Nowym 2022 Roku.

Dyrektor, nauczyciele, uczniowie i  pracownicy

Szkoły Podstawowej nr 97 im. Jana Brzechwy