Serdecznie zapraszamy do udziału w II edycji Międzyszkolnego Konkursu Plastycznego dla powiatu wrocławskiego „Nasze spotkania z twórczością Jana Brzechwy”.

Jak w zeszłym roku konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas I-III oraz IV-VIII.

Zadaniem konkursowym dla klas I-III jest przygotowanie wizerunku lisa Witalisa, a dla klas IV-VIII – wizerunku Pana Kleksa.

Technika: rysunek, grafika, malarstwo. Format A4.

Każda placówka może zgłosić maksymalnie 3 prace w kategorii uczniów klas I-III oraz maksymalnie 3 prace w kategorii uczniów klas IV-VIII.

Każdy Uczestnik musi mieć załączone do pracy konkursowej wypełnione i podpisane przez Rodzica/Opiekuna prawnego wszystkie zgody (linki i załączniki do pobrania poniżej).

Regulamin (poniżej link).

https://sp97wroclaw-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/kfudali_sp97wroclaw_pl/EXyGQtSsupROtKC5RPMfVZoBii__A8Cj9ho9Gjvmd3pm8w?e=jfibh4

Załączniki do regulaminu (zgody).

https://sp97wroclaw-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/kfudali_sp97wroclaw_pl/EWZgzjPFzFNJuhj5-80vPjQBxRidf8i9feggSN-VQcldsQ?e=pa5TbP

Plakat.

https://sp97wroclaw-my.sharepoint.com/:i:/g/personal/kfudali_sp97wroclaw_pl/EeYvqEnYcMRFr4DrWU1nYMoBWOExUOm09g6viTaaXxU4Jg?e=GhDfuG

Termin dostarczania prac: do 30.11.2023 r.

Rozstrzygnięcie konkursu: do 15.12.2023 r.

Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody rzeczowe. Dodatkowo najlepsze prace zostaną zaprezentowane na wystawie w Kinie Nowe Horyzonty przy okazji premiery filmu  „Akademia Pana Kleksa. Część 1”. 

Partnerzy i sponsorzy tegorocznej edycji konkursu to: Róża Rozpruwacz, Kino Nowe Horyzonty, biuletyn wroclaw.pl oraz Księgarnia Wratislavia.

O terminie Gali Wręczenia Nagród oraz terminie wystawy w kinie poinformujemy w specjalnym ogłoszeniu.

Zapraszamy do przeczytania artykułu na str. 12 w biuletynie wroclaw.pl zachęcającego do udziału w konkursie (poniżej link do nr 43 (156)).

https://www.wroclaw.pl/prezydent-wroclawia/files/dokumenty/435191/wroclaw-pl-Nr%2043-156-2023.pdf

Czekamy na Wasze prace!