Poznawanie idiomów jest ważnym krokiem w nauce języków obcych. Dzięki ich stosowaniu nasze wypowiedzi brzmią naturalniej, dlatego warto przyswoić sobie te najczęściej używane. Nasi uczniowie mieli okazję zapoznać się z idiomami dzięki udziałowi w konkursie „Język i obraz”, organizowanemu przez Szkołę Podstawową nr 9. Uczniowie mieli za zadanie przygotować prace plastyczne prezentujące wybrany idiom w j. angielskim – w tym roku wyrażenie to musiało być związane z warzywami lub owocami. Wśród wielu dostarczonych prac, trzy zyskały uznanie jury: praca Oli Dydak z Va zajęła I miejsce, a Mai Jakus z Vb – II miejsce w kategorii klas V-VIII. W kategorii klas I-IV wyróżnienie otrzymała natomiast Magda Hasiak  z Ia. Dziewczyny zostały nagrodzone na uroczystej gali, która odbyła się w SP nr 9. Bardzo im gratulujemy!

Maria Dziedzic