10 II odbędzie się na lekcji 7 ( od 13:40) II konkurs:

Loty papierowych samolotów

Każda klasa z grupy I – III może wytypować 3 reprezentantów.

Szczegóły regulaminu u opiekunów  samorządu.