Zapraszamy uczniów klas V i VI do udziału w konkursie: Moje Prawa – Nasza Sprawa.

Zakres tematyczny:

Ustrój RP, Wolności, prawa i obowiązki obywatela RP, Konwencja o Prawach Dziecka.

Termin: 5 maja

Są to jednocześnie eliminacje do konkursu międzyszkolnego, w którym wystąpią 3 najlepsze osoby.

Zgłoszenia do nauczyciela historii.

zapraszamy