W Szkole Podstawowej nr 44 odbyła się w XII edycja międzyszkolnego konkursu ZAWSZE ZDROWI. Dziękujemy Darii, Rozalce i Michałowi z klasy 3a za udział w konkursie i godne reprezentowanie naszej szkoły.