Konkurs nie odbędzie się w wyznaczonym terminie.

Z wyrazami szacunku:

organizatorzy