Ogłaszam szkolny konkurs na najlepszą reklamę wybranej książki Jana Brzechwy:

Przeczytaj, bo warto!

Prace należy składać do dnia 13 grudnia 2017 w sali 37.

Zapraszam!

Reklama powinna składać się z dwóch części: graficznej i pisemnej zawierającej zachętę.  Należy ją wykonać na kartce formatu A4 .