W klasach szóstych odbyły się konkursy: Wiedza I Umiejętności Historyczne od XV do XIX w. Przydział do grup był losowany.

Najlepszy zespół w klasach szóstych:

Anna Bieńkowska, Julia Pakuła, Dawid Szewczyk  z klasy VI a

W rywalizacji między całymi klasami wygrała klasa VI b

VI b średnia 14, 63

VI a średnia 14, 61