Ogólnopolska kampania profilaktyki prozdrowotnej realizowana w szkołach pod patronatem Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego. We wtorek 11 X odbyła się kampania „Trzymaj się prosto”. Uczestniczyły w niej wszystkie klasy 1-3 i 5 zaprzyjaźnionych przedszkoli: Wesołe Nutki przy ul. Łaciarskiej, 33 przy ul. Łąkowej, 41 przy ul. Dobrej, 87 przy ul. Pawłowa i 88 przy ul. Szczęśliwej.

Film