W dniu 13.01.2023 r.  uczniowie klas 6b naszej Szkoły Podstawowej nr 97  wzięli udział w Spacerze w Języku Angielskim – The Old Town of Wrocław, jak i w warsztatach kulturowo-językowych w Dolnośląskiej Bibliotece Publicznej  – The “American Corner” (Amerykańskie Centrum Informacji i Kultury), będącego wspólnym przedsięwzięciem prowadzonym przez sekcje Public Affairs (sekcje ds. publicznych) w ambasadach USA i instytucje w krajach gospodarzy.

W ramach warsztatów Discover  USA prowadzonych przez pracowników American Corner uczniowie poznali kulturę, zwyczaje, tradycje krajów anglojęzycznych,  przygotowali i przedstawili własne prezentacje na temat wybranych stanów USA i przyjemnie spędzając czas doskonalili porozumiewanie się w języku angielskim.

Serdecznie pozdrawiamy!