Uczniowie klas 7a, 7b i 6b mieli okazję uczestniczyć w warsztatach edukacyjnych z zakresu kynologii łowieckiej, które odbyły się pod patronatem Ligi Ochrony Przyrody oraz przy wsparciu doświadczonych instruktorów z Polskiego Związku Łowieckiego. Warsztaty rozpoczęły się od krótkiego wprowadzenia teoretycznego, podczas którego uczniowie zdobyli wiedzę na temat historii kynologii łowieckiej, roli psów myśliwskich oraz zasad etyki w łowiectwie. Mieli również okazję bliżej poznać różne rasy psów myśliwskich i ich cechy. Warsztaty zakończyły się pokazem aportowania na boisku szkolnym.