Zapraszamy do zgłaszania się kandydatów do samorządu uczniowskiego. Wybory już 29 września. Kampanię przed wyborami czas zacząć.