Tegoroczny Rajd przygotowany przez uczniów i nauczycieli ze Szkoły Podstawowej nr 97 odbył się 20 października 2018 roku. W imprezie wzięło udział ok. 90 uczniów z 7 wrocławskich szkół podstawowych – 12, 26, 32, 63, 93, 97, 107 wraz z opiekunami. Trasa tegorocznego Rajdu wiodła z Obornik Śląskich przez Wzgórza Holteia i Lasy Obornickie do pięknego pałacu w Bagnie. Tam odpoczęliśmy w przypałacowym parku, zjedliśmy kanapki i udaliśmy się do Osolina. Uczniowie każdej z drużyn realizowali na trasie zadania zawarte w karcie pracy, które otrzymali od organizatorów Rajdu wraz z dodatkowymi materiałami dotyczącymi Wzgórz Trzebnickich. Uczniowie mieli za zadanie między innymi obliczyć różnicę wysokości między Wzgórzem Holteia a Ślężą, rozpoznać mijane drzewa i skały, zapoznać się z historią Obornik Śląskich i Bagna. Po sześciu godzinach wędrówki wszyscy uczestnicy rajdu dotarli  do Osoli na stację PKP.

Turystyczną zabawę powtórzymy za rok jak zwykle w październiku na kolejnym XVI już rajdzie. A gdzie nas nogi poniosą? Zobaczymy.

Z turystycznym pozdrowieniem – organizatorki:
Iwona Dzięcioł i Renata Jędrusik