Tak jak w poprzednim roku grupa uczniów związanych z kółkiem historycznym uczestniczyła w zajęciach w instytucie archeologii. Tematem głównym było ziarno. Poznawaliśmy etapy uprawy zbóż przed tysiącami lat. Zobaczyliśmy dawne narzędzia rolnicze, niektórzy lepili garnki, inni młócili, poszukiwali zabytków na stanowisku archeologicznym, rozcierali zboże na mąkę… Próbowaliśmy też potraw jakie mogli spożywać dawni ludzie. Jak zwykle ciężko było wracać.