Klasy czwarte przeszły ostatnio szkolenie  w zakresie posługiwania się kompasem. Sztuka ta okazała się nie być prostą. Uczniowie po wielu docierali jednak w końcu do celu.