Dziękujemy wszystkim uczniom i ich rodzicom za udział w akcji „Ołówek dla Afryki”. http://img1.poczta10.o2.pl/?cmd=getpart&link=u4gpg6kumVpVp01gvSAtPzbaPzMkc2OtLTPwbTMZhWaZjSMeP3OxPTPwNDMZaTOJ8zcaPTMkOzMAhmYjPTPZODNVPDOJ8jNZjTMJ8DbadiNs8CMskgARkHAxHWYe6WYQOWeJ7DMkMyMfGGc2k