W czasie zebrań z rodzicami odbyła się zbiórka datków na rzecz Wrocławskiego Hospicjum dla Dzieci. dziękujemy wszystkim darczyńcom.

zdjęcia