W czwartek 8 stycznia od godziny 17.00 do 18.00 zapraszamy rodziców na konsultacje z nauczycielami. Dla rodziców uczniów zagrożonych oceną niedostateczną lub obniżoną oceną z zachowania konsultacje są obowiązkowe.