LABORATORIUM PRZYSZŁOŚCI

w Szkole Podstawowej nr 97 im. Jana Brzechwy

we Wrocławiu

                                                        O PROGRAMIE:

Laboratoria Przyszłości to inicjatywa edukacyjna realizowana przez Ministerstwo Edukacji
i Nauki  we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Misją programu jest stworzenie nowoczesnej szkoły, w której zajęcia będą prowadzone w sposób ciekawy, angażujący uczniów oraz sprzyjający odkrywaniu ich talentów i rozwijaniu zainteresowań.

Program skierowany do szkół podstawowych oraz ogólnokształcących szkół artystycznych powstał w celu budowania kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów oraz rozwijania ich umiejętności praktycznych poprzez eksperymentowanie.

Kreatywne myślenie oraz obsługa narzędzi to jedne z podstawowych umiejętności decydujących o rozwoju cywilizacyjnym, gospodarczym i społecznym. Wzrost innowacyjności oraz rozwój technologiczny spowodował, że umiejętności matematyczne, w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii są dziś ważniejsze niż kiedykolwiek wcześniej.

Nauka z wykorzystaniem nowoczesnego wyposażenia technicznego niezbędnego  do kształtowania oraz  rozwijania umiejętności manualnych i technicznych, umiejętności samodzielnego i krytycznego myślenia, zdolności myślenia matematycznego oraz umiejętności
w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii, stosowania technologii informacyjno – komunikacyjnych, jak również pracy zespołowej, dobrej organizacji i dbania o porządek
na stanowisku pracy oraz radzenia sobie w życiu codziennym.

Laboratoria Przyszłości to kolejny krok w stronę wzmocnienia i uatrakcyjnienia dotychczasowego procesu zdobywania wiedzy i praktycznych umiejętności oraz pomoc
dla uczniów w rozwijaniu swoich zainteresowań, zarówno na lekcjach obowiązkowych zajęć edukacyjnych, jak i w ramach zajęć pozalekcyjnych, kół zainteresowań i innych form rozwijania umiejętności. 

                                               ŹRÓDŁO FINANSOWANIA:

Laboratoria Przyszłości to program finansowany ze środków Funduszu Przeciwdziałania  Covid – 19 w postaci środków finansowych dla jednostek samorządu terytorialnego będących organami prowadzącymi publiczne szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży lub publiczne szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej.

Program jest realizowany na podstawie Uchwały nr 129 Rady Ministrów z dnia 29 września 2021 roku w sprawie wsparcia na realizację inwestycyjnych zadań jednostek  samorządu terytorialnego polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury – „Laboratoria przyszłości”.

                   ŚRODKI FINANSOWE OTRZYMANE W RAMACH PROGRAMU:

W ramach programu Laboratoria Przyszłości Szkoła Podstawowa nr 97 im. Jana Brzechwy we Wrocławiu otrzymała wsparcie finansowe o łącznej wartości 108 300,00 zł.

Dzięki tym środkom od 1 września 2022 roku w Szkole Podstawowej nr 97 będzie funkcjonowała interdyscyplinarna pracownia ze stanowiskami do pracy narzędziowej dla uczniów klas 1 – 8, wyposażona w nowoczesny sprzęt, narzędzia, elektronarzędzia, materiały oraz inne przedmioty i pomoce służące rozwijaniu umiejętności podstawowych i przekrojowych dzieci i młodzieży.

Za otrzymane wsparcie finansowe do Laboratorium Przyszłości zakupione zostały m. in.:

 • Drukarka 3D wraz z akcesoriami
 • Mikroskopy wraz z akcesoriami
 • Nagłośnienie: kolumny i mikrofony
 • Kamera przenośna cyfrowa wraz z akcesoriami
 • Aparat fotograficzny z akcesoriami
 • Mikrokontroler z czujnikami i akcesoriami
 • Mikroporty z akcesoriami
 • Akumulatorowa wiertarko – wkrętarka z akcesoriami
 • Skrzynki narzędziowe
 • Stacja lutownicza z gorącym powietrzem
 • Zestawy konstrukcyjne z różnych dziedzin z akcesoriami
 • Klocki do samodzielnej konstrukcji z akcesoriami
 • Schematy poglądowe z akcesoriami
 • Roboty edukacyjne wraz z akcesoriami
 • Gogle Wirtualnej Rzeczywistości (VR) wraz z akcesoriami i oprogramowaniem wspierającym ich funkcjonowanie
 • Zastawa stołowa
 • Kuchenka elektryczna
 • Opiekacz
 • Wałki, deski do krojenia
 • Farby i pędzle
 • Igły
 • Meble: krzesła, stoliki, szafy, gabloty itd.

Nowopowstała wielofunkcyjna pracownia interdyscyplinarna będzie służyć uczniom Szkoły Podstawowej nr 97 na wszystkich poziomach edukacyjnych, na zajęciach programowych obowiązkowych oraz dodatkowych rozwijających zdolności i umiejętności dzieci i młodzieży:

 • w klasach młodszych będą to zajęcia z zakresu nauk matematycznych i informatycznych, praktyczna nauka języków obcych z wykorzystaniem plansz interaktywnych i sprzętu nagłośnieniowego oraz zajęcia poświęcone tematyce zdrowego odżywiania, warsztaty
  z zakresu obsługi aparatu fotograficznego i kamery cyfrowej;
 • w klasach IV – V – programowanie w języku BASIC, robotyka, elementy elektrotechniki, zajęcia z zakresu zdrowego odżywiania i zasad zachowania przy stole, warsztaty z zakresu obsługi aparatu fotograficznego i kamery cyfrowej, zajęcia techniczne pod hasłem „Mały majsterkowicz – konstruktor”;
 • w klasach VI – VIII  – podstawy elektroniki, fotografii cyfrowej, pomiary elektrotechniczne
  z wykorzystaniem elektronicznych mikroskopów, nauka i zabawa w wirtualnym świecie
  dzięki zastosowaniu okularów wirtualnej rzeczywistości, podstawy gotowania i savoir  vivre’u przy stole, zajęcia z zakresu gospodarstwa domowego, prac konserwatorskich
  i rozwijania umiejętności technicznych, warsztaty recytatorskie i słuchowe ze szczególnym naciskiem na dykcję , intonację, prawidłową wymowę oraz konwersacje w językach obcych.

Wszystkie zajęcia będą systematycznie dokumentowane i umieszczane na stronie internetowej oraz kontach szkoły na Instagramie i Facebook’u.

Plakat