Serdecznie zapraszamy uczniów klas I-III oraz IV-VIII do udziału w Międzyszkolnym Konkursie Plastycznym „Moja Planeta Ziemia – Fauna i Flora Polskich Parków Narodowych”.

Zadanie konkursowe:
Przedstaw za pomocą rysunku lub malarstwa wybrany przez siebie gatunek fauny i/lub flory występujący w jednym z polskich Parków Narodowych. Opisz czytelnie na pracy m.in. co to za gatunek, gdzie występuje i jak o niego możemy zadbać.

Konkurs przeprowadzany jest w dwóch kategoriach wiekowych: 
uczniowie klas I-III szkół podstawowych (publicznych i niepublicznych) i pozostałych placówek znajdujących się na terenie Wrocławia, 
uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych (publicznych i niepublicznych) i pozostałych placówek znajdujących się na terenie Wrocławia.

Pracę konkursową należy wykonać w formacie A4 lub A3, technika pracy: rysunek lub malarstwo. Praca powinna być płaska i nie powinna zawierać materiałów sypkich i brudzących.

Dostarczanie prac (osobiście lub pocztą) trwa do 17 kwietnia (środa) 2024 r. włącznie (liczy się data dotarcia pracy do Organizatora nie data stempla pocztowego). Prosimy o dostarczenie prac zbiorczo z każdej placówki. Prace należy włożyć do koperty i opisać w poniższy sposób. 
Szkoła Podstawowa nr 97 im. Jana Brzechwy we Wrocławiu 
ul. Prosta 16
53-509 Wrocław
Konkurs „Moja Planeta Ziemia” 

Wyniki konkursu zostaną opublikowane do 22 kwietnia (poniedziałek) 2024 r. włącznie na stronie internetowej https://sp97wroclaw.pl/ Organizatora konkursu.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie!

Plakat – Konkurs Moja Planeta Ziemia – Fauna i Flora Polskich Parków Narodowych (poniżej link)

https://sp97wroclaw-my.sharepoint.com/:i:/g/personal/kfudali_sp97wroclaw_pl/EXTxhY-4cWJEtaIKJULeRBIBIgqsoGoEbgxoiv5crNmLZw?e=zVTiwN

Regulamin – Konkurs Moja Planeta Ziemia – Fauna i Flora Polskich Parków Narodowych (poniżej link)

SP97 Regulamin Konkursu Moja Planeta Ziemia.pdf

Zgody – Konkurs Moja Planeta Ziemia – Fauna i Flora Polskich Parków Narodowych (poniżej link)

SP97 Zgody Konkurs Moja Planeta Ziemia.pdf