15 września klasa V b uczestniczyła w zajęciach realizowanych w muzeum archeologicznym. Naszym tematem było życie ludzi prehistorycznych. Obejrzeliśmy zgromadzone eksponaty, które obrazowały dawne czasy. Rozwiązywaliśmy też zagadki związane z przeznaczeniem i sposobem wytwarzaniem poszczególnych przedmiotów. Teraz przystępujemy do realizacji projektu.

Tak to wyglądało w muzeum.