Na początek roku szkolnego odbyły się w klasach IV – VI warsztaty z profilaktyki uzależnień: Spójrz inaczej. Zajęcia realizowane były przez stowarzyszenie : Karan.